hoogbegaafd floreren

Hoogbegaafdheid

Prismatis adviseert scholen over verschillende manieren om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen en ondersteunt scholen bij het optimaliseren hiervan. Daarnaast biedt Prismatis training en scholing rond hoogbegaafdheid aan professionals en ouders.

hoogbegaafd floreren

op school

Leerkrachtcompetenties toegespitst op het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen blijken een cruciale rol te spelen bij het welbevinden van deze hoogbegaafde kinderen. Prismatis ondersteunt leerkrachten, pabo studenten, directies en schoolteams bij het ontwikkelen van die leerkrachtcompetenties. Deze ondersteuning kan een eenmalig adviesgesprek zijn, scholing of een ander – intensiever – traject.

training

Prismatis biedt met regelmaat training, workshops en cursussen aan voor hoogbegaafden of ouders van hoogbegaafde kinderen, hoogbegaafdheidsspecialisten en andere professionals.  De workshop, trainingen en cursussen vinden op verschillende locaties in het land plaats.

portfolio

uitgelicht

Hieronder zijn een aantal opdrachten rond hoogbegaafdheid uitgelicht.

Leropo

Leropo

projectleider begaafdheid

Projectleiding binnen een project rond begaafdheid van basisschoolbesturen SKPCPO Delta en de Basis en de HAN pabo in Arnhem.

de Vijf-er

de Vijf-er

verrijkingsgroepbegeleider

Opzetten, ontwikkelen en begeleiden van verrijkingsgroep Einsteinplein.

 

Basisscholen in de Laar

Basisscholen in de Laar

stuurgroeplid

Adviseren van de projectgroep begaafdheid vanuit een wijkgerichte aanpak.

Mauritiusschool

Mauritiusschool

Adviseren opzetten en inrichten verrijkingsgroep

Adviseren over het opzetten en inrichten van een verrijkingsgroep.

HAN pabo

HAN pabo

Docent masterclasses begaafdheid

Ontwikkelen en verzorgen masterclasses over begaafdheid voor studenten uit de propedeuse-, de kernfase en voor leerkrachten en mentoren.

neem contact op

over de mogelijkheden

Wanneer je gebruik wilt maken van de expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, neem dan contact op met Sandra Leefmans via dit formulier. Zij kan je verder informeren over de mogelijkheden.