prismatis, talent in onderwijs

onderwijsadvies | onderwijsondersteuning

COACHING EN ADVIES

Prismatis adviseert en coacht leerkrachten, verrijkingsgroepbegeleiders en directie over W&T en onderzoekend en ontwerpend leren in het (basis)onderwijs. Ook biedt Prismatis advies en coaching rond onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen en organisatie en inhoud van een verrijkingsgroep.

PROJECTEN

Prismatis levert projectleiding en projectondersteuning in projecten op het gebied van wetenschap en techniek, onderzoekend en ontwerpend leren, Maker Education, STE(A)M en/of (hoog)begaafdheid. Hierin werkt Prismatis met onderwijsinstellingen en andere partijen samen.

training en materiaal

Prismatis biedt trainingen, workshops, masterclasses en lessenseries aan studenten, leerkrachten, verrijkingsgroepbegeleiders en directie. Tevens maakt Prismatis ondersteunend lesmateriaal. Lesmateriaal op maat voor individuele trajecten behoort tot de mogelijkheden.

onderwijs

Prismatis verzorgt lessen aan (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Incidenteel of volledige lessenseries als vakleerkracht of verrijkingsgroepbegeleider. Het samen ontdekken van talenten van kinderen en zorgen dat deze kinderen de eigen talenten gaan benutten zijn uitgangspunten.

OVER PRISMATIS

Prismatis is het bedrijf van Sandra Leefmans. Ze is gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid en in wetenschap en technologie in het primair onderwijs.
Talent in educatie: haal eruit wat erin zit

Kinderen ontdekken op de basisschool als het goed is heel wat over zichzelf en de wereld om hen heen. Ze leren nieuwe concepten kennen en kunnen gebruik maken van een steeds groter repertoire vaardigheden. Helaas worden er ook dingen afgeleerd en ingeperkt op school. Prismatis gaat samen met de leerkracht op zoek naar de verwondering van kinderen. Prismatis creëert samen met de directie ruimte voor kinderen om slimmer te zijn dan een ander, ruimte om te excelleren. Prismatis steunt leerkrachten en directies die willen bereiken dat kinderen meer ontwikkelen dan hun vermogen leerstof te onthouden en begrijpen. Ze begeleidt scholen die kinderen ruimte geven het geleerde toe te passen en te analyseren, die ruimte geven voor het creëren en reflecteren.

 • VERSTERKEN

  van de kracht van de school

 • UITBOUWEN

  van de competenties van de leerkracht

 • LEREN

  van en met elkaar

 • VERBINDEN

  van middelen, kennis en kunde

portfolio

opdrachtgevers | samenwerkingspartners
Uploaded image

Leropo

Duo projectleider/voorzitter Begaafdheid
Duo projectleider van de projectgroep en duo voorzitter van de leerkring begaafdheid in het samenwerkingsverband van basisschoolbesturen De Basis en SKPCPO Delta en HAN pabo, Leropo.
Uploaded image

Dev Makers

Projectleider
Buitenschoolse cursussen en activiteiten in en rond Deventer op het gebied van Maker Education en STEAM. Samenwerking met Brede School Colmschate en Smartlab, het fablab in Deventer.
Uploaded image

ID college

Ontwikkelaar | docent natuur en techniek
Ontwerpen en ontwikkelen van vier lessenseries natuur en techniek (N&T) voor onderwijsassistentes.
Uploaded image

HAN pabo

Docent masterclass begaafdheid
I.s.m. twee collega docenten een reeks van telkens twee masterclasses over de nieuwste inzichten over begaafdheid en de manier waarop de student en leerkracht naar deze leerlingen kijken geven.
Uploaded image

Stenden Hogeschool

docent Natuur en Techniek instroom pabo
Lessen natuur en techniek voor aspirant pabo studenten.
Uploaded image

ROC Midden Nederland

Ontwikkelaar | docent natuur en techniek
Ontwerpen en uitvoeren van lessenserie natuur en techniek voor opleiding onderwijs assistenten.
Uploaded image

Techniektalent.nu

Techniekcoach 2.0
Het begeleiden adviseren van verschillende basisscholen. Leerkrachten, techniekcoördinatoren en directie binnen het primair onderwijs coachen bij het invoeren of verbeteren van onderzoekend en ontwerpend leren en W&T.
Uploaded image

Windesheim Flevoland

docent Natuur en Techniek instroom pabo
Lessen natuur en techniek voor aspirant pabo studenten
Uploaded image

KBS de Vijf-er

Verrijkingsgroepbegeleider Einsteinplein
Begeleider van de verrijkingsgroepen van KBS de Vijf-er in Deventer, sinds 2011.
Uploaded image

Andersenschool

Vakdocent wiskunde
Wiskunde lessen aan begaafde en hoogbegaafde basisschool leerlingen binnen voltijds en deeltijd hoogbegaafdenonderwijs.
Uploaded image

Pantarijn

Vakdocent techniek
Technieklessen aan hoogbegaafde leerlingen binnen PO voltijds hoogbegaafdenonderwijs.
Uploaded image

PCBO plusklas

W&T advies
De plusklasbegeleiders geadviseerd over gestructureerd en eerlijk onderzoekend leren binnen hun Pluslab.
Client

AANBEVELINGEN

Uitgelicht

Contact