15

maart

workshop HB-café Gorinchem

HB en succesangst

Stel je wel eens belangrijke dingen uit? Ben je wel eens bang om arrogant over te komen? Doe je je wel eens minder slim voor dan je bent? Kom dan vrijdag 15 maart naar HB-café Gorinchem, want dat zou je wel eens succesangst kunnen hebben. Samen met Sandra Leefmans, expert op dit gebied, gaan we aan de slag om succesangst de baas te worden. 

meer info

Succesangst is niet hetzelfde als faalangst. Bij faalangst ben je bang dat je het niet goed doet, fouten maakt, het verknalt. Bij succesangst ben je bang dat je het wel goed doet, het beter doet zelfs dan een ander. Je zal toch maar met je hoofd boven het maaiveld uitsteken… Heb je dat wel verdiend? En dus stel je uit, doe je zo min mogelijk je best, maak je liever fouten en verknal je het, bewust of onbewust.

naar de site van IHBV

30

maart

inloopactiviteit

Slim en toch slagen

Prismatis is weer aanwezig op het Festival van talent. Sandra Leefmans is deze keer te vinden in één van de lokalen bestemd voor de inloopactiviteiten. Je kunt bladeren in de boeken, en een aantal oefeningen uitproberen. Geschikt voor jong en oud, voor jezelf of voor jouw kind of leerlingen.

het gezicht

achter Prismatis

“We praten vaak over onderpresteren, faalangst en perfectionisme onder hoogbegaafden. Bijna nooit hoor ik iemand praten over succesangst. Ik wil daar graag verandering in brengen. Ik wil het gesprek over succesangst starten. Ik wil succesangst voorkomen en verhelpen zodat meer hoogbegaafden durven floreren.”

Sandra Leefmans